FleetCareXL en Bnext.nl

“Positieve bijdrage aan onze service naar de klant”

Bnetxt.nl vindt hoogwaardige partner in FleetCareXL

“Sterk beïnvloed door een heel harde groei, zocht Bnext.nl naar een sterke partner waaraan het beheer en onderhoud van het wagenpark uit handen kon worden gegeven. Voornaamste doelstelling daarbij was het streven binnen Bnext.nl om de focus veel meer te kunnen richten op de kernactiviteiten. Na enig aftasten en onderhandelen werd een partnerschap voor drie jaar aangegaan met FleetCareXL.”

Adriaan Vis is sinds 1 juni 2017 CEO van Bnext.nl. Hij maakte de onderhandelingen met FleetCareXL niet persoonlijk mee, maar zag bij het aantreden in zijn functie wel meteen de positieve kanten van de samenwerking: “…zowel organisatorisch, financieel, als in de dagelijkse praktijk. Bnext.nl werkt met een zeer gemêleerd wagenpark. Dat brengt onze ‘business’ – duurzaam slopen en afval recyclen – nu eenmaal met zich mee. De aard van die werkzaamheden vraagt nogal wat van het materiaal, met name van de banden. Met het wagenpark in eigen beheer en omdat het onderhoud werd gedaan door een groot aantal verschillende dealers, was het moeilijk om hier inzicht in te krijgen en alert maatregelen te nemen.”

Cost of ownership

Binnen de organisatie van Bnext.nl ging steeds meer de gedachten leven, dat als het wagenparkbeheer uit handen zou worden gegeven aan een kwalitatief hoogwaardige partij, dat dan de totale cost of ownership ook zou kunnen dalen. Op basis van marktverkenning en positieve ervaringen van andere bedrijven werden vervolgens gesprekken aangeknoopt met FleetCareXL.

Prestatie-monitoring

Naast de kosten, speelden in de gesprekken vooral ook de mogelijkheden van een totale monitoring van het wagenpark een rol. Uiteindelijk gaven de perspectieven die FleetCareXL op dit gebied kon bieden een doorslaggevende rol bij de totstandkoming van het contract.

Adriaan Vis hierover: “Die monitoring biedt ons een uniek middel om inzicht te krijgen in de prestaties van alle voertuigen. Over de bandenspanning bijvoorbeeld, wat van directe invloed is op grote kostenposten als bandenslijtage en brandstofverbruik. De ‘performance indicatoren’ die we van FleetCareXL ontvangen, delen we dan ook met onze chauffeurs. Daardoor is het mogelijk om een bewustwordingsproces door te voeren, dat uiteindelijk weer een positieve invloed heeft op de directe kosten.”

Duidelijkheid scoort

Vis ziet nog een grote verandering ten opzichte van de vroegere situatie: “Er is veel meer duidelijkheid ontstaan. Bnext.nl is ‘verlost’ van een taak, die nu wordt uitgevoerd door een specialist. Voor onze chauffeurs is het daardoor bijvoorbeeld klip en klaar door wie en waar het onderhoud plaatsvindt, onafhankelijk om welk voertuig of merk het gaat.”

Met een blik op de toekomst toont Adriaan Vis veel vertrouwen in de samenwerking tussen Bnext.nl en FleetCareXL: “Twee hoogwaardige partijen hebben elkaar gevonden en de praktijk zal bewijzen dat we elkaar alleen maar sterker gaan maken.”

Benieuwd wat FleetCareXL voor uw bedrijf kan betekenen?