FleetCareXL en PreZero

“Iedereen werkt nu met hetzelfde pakket”

“FleetCareXL geeft PreZero de middelen om dát te kunnen doen waar we goed in zijn”

“Onze corebusiness is het verwerken van grondstoffen en niet het onderhouden en repareren van trucks. Voor dat laatste zochten we een partner. Dat werd FleetCareXL. Aanvankelijk voor de 225 reinigingsvoertuigen van ons verzorgingsgebied Noordwest Nederland, maar omdat de samenwerking al vlot naar volle tevredenheid verliep, is daar ook Noordoost Nederland bijgekomen, zodat nu alle 560 voertuigen in Noord Nederland onder het beheer van FleetCareXL vallen.”

Aan het woord: fleetmanager Richard Bierhuizen van PreZero Nederland. Hij benadrukt graag, dat PreZero in FleetCareXL een belangrijke partner ziet. Een partnership dat, volgens hem, eenvoudig in één zin is samen te vatten: “Ervoor zorgen dat wij ons wagenpark in Noord Nederland zo efficiënt en duurzaam mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten kunnen inzetten.” En dat uit handen geven, dat heeft een reden. Bierhuizen: “We willen ons volledig kunnen focussen op dat waar we goed in zijn: het inzamelen van afval, dat vervolgens bewerken en recyclen en er uiteindelijk weer nieuwe grondstoffen van creëren. Tijdens de periode dat we zelf het beheer van de wagens deden die daarvoor nodig zijn, merkten we dat dit heel veel specialistische kennis vergt, in onderhoud en ook in organisatie. Dus zochten we een partner die ons dit stuk uit handen zou kunnen nemen én die mee zou kunnen werken aan een professionaliserings-en optimalisatieslag.”

Totaal van factoren

De keuze voor FleetCareXL werd met name bepaald door de bewezen kennis en ervaring binnen de reinigingsbranche. “Daarbij was een drietal zaken bepalend”, somt Richard Bierhuizen op: “Ten eerste de kennis en de kunde van de mensen op het gebied van reparatie en onderhoud, daarnaast de kwaliteit en het gebruiksgemak van de software en de automatisering waarmee gewerkt wordt en verder – nogmaals gezegd – de specifieke ervaring in de reinigingsbranche. FleetCareXL heeft het allemaal. En dit ‘totaalpakket’ biedt ons een grote toegevoegde waarde. FleetCareXL is in staat om via SLA’s, prijsafspraken en scherpe tarieven, het fleetmanagement op de juiste wijze te beoordelen. Vooral de integrale koppeling van het systeem, waardoor alle geledingen binnen PreZero werken met hetzelfde pakket, is een enorme verbetering ten opzichte van de ‘oude’ situatie. Toen werkte iedereen (teamleiding, planning, regioteams, wijzelf…) met ‘separate, kleine oplossingen’. Nu is dat één pakket, waar alles inzit. En dat werkt stukken efficiënter.”

Proactief

Uiteraard zegt het toevoegen van het Noordoostelijke verzorgingsgebied binnen de samenwerking met FleetCareXL al heel wat over de tevredenheid van SUEZ. “Het streven is nu”, benadrukt Richard Bierhuizen, “dat we, na tussentijdse evaluatie, toekomstdoelen gaan stellen. Binnen de samenwerking verzamelt FleetCareXL data en die gegevens zullen de basis moeten gaan vormen voor mogelijke verbeterplannen. Hierin gaan we proactief samenwerken. Met als ultiem doel, dat ons wagenpark optimaal en duurzaam kan worden ingezet, tegen de laagste kosten.”

Benieuwd wat FleetCareXL voor uw bedrijf kan betekenen?